Dispozitive medicale pentru recuperarea auzului – tendințe actuale

Pierderea auzului înseamnă pierderea contactului cu semenii și duce în timp la auto-izolare socială, la renunțarea la activitățile obișnuite și la cele preferate, uneori chiar la pierderea locului de muncă.

Hipoacuzia (termenul medical pentru pierderea auzului) poate surveni la orice vârstă, din motive variate. Hipoacuzia poate avea grade diferite, de la hipoacuzii ușoare, care trec de multe ori neobservate, până la hipoacuzii severe și profunde, care afectează puternic calitatea vieții pacientului și îl obligă pe acesta să ia măsuri pentru recuperarea auzului.

Tipurile de hipoacuzie și tratarea lor

În funcție de nivelul la care a intervenit problema de auz, hipoacuzia poate fi clasificată în: neurosenzorială (probleme cauzate de structura anormală sau de funcționarea defectuoasă a celulelor senzoriale din cohlee, a nervilor auditivi, sau a zonelor corticale implicate în procesarea și interpretarea informațiilor sonore), de transmisie (probleme la nivelul timpanului sau al urechii medii), sau mixtă (cele două tipuri combinate). Hipoacuziile de transmisie sunt rezolvate de regulă prin tratament medicamentos sau chirurgical, în timp ce cele neurosenzoriale și mixte prin utilizarea de dispozitive medicale pentru recuperarea auzului.

În cazul adulților, auzul este investigat prin audiogramă tonală liminară si audiogramă vocală. Audiograma tonală liminară ne oferă date privind pragul de detecție al sunetelor la diferite frecvențe, iar audiograma vocală oferă indicii despre gradul de inteligibilitate al cuvintelor la diferite intensități ale vorbirii.

În cazul copiilor, lipsa auzului duce la imposibilitatea însușirii limbajului. De aceea este esențial ca auzul să fie testat din primele zile de naștere, și, în cazul depistării unor probleme, familia să fie îndrumată imediat spre mijloacele de recuperare a auzului cele mai potrivite pentru cazul respectiv.

Pentru copiii nou-născuți sunt disponibile și în maternitățile din România, începând cu anul 2018, teste de screening al auzului: OEA (otoemisiuni acustice) si ABR (Potențiale auditive de trunchi cerebral) de screening . Aceste teste dau o indicație rapidă cu privire la auzul copilului, dar, în cazul în care există o pierdere de auz, nu este precizat gradul acesteia. Pentru stabilirea pragurilor de auz, familia va trebui ca, până la vârsta de 6 luni, să meargă cu copilul la testări detaliate, care stabilesc în mod obiectiv pragurile auditive la diferite frecvențe: ASSR (Auditory Steady State Responses) și ABR de diagnostic.

Protezele auditive

Pentru pacienții cu pierderi de auz neurosenzoriale ușoare, medii sau severe se recomandă utilizarea de proteze auditive pentru restabilirea inteligibilității vorbirii.

Protezele auditive sunt dispozitive medicale care pot fi reglate în funcție de audiograma pacientului, de vârsta și de stilul de viață al acestuia. Protezele auditive diferă între ele extrem de mult, în funcție de performanțele tehnologice înglobate.

Pentru unii pacienți pot fi suficiente aparate auditive care doar amplifică grosier semnalul auditiv, aplicând câteva filtrări ale semnalului, dar pentru majoritatea celor cu pierderi de auz sunt necesare proteze auditive performante pentru o bună înțelegere a vorbirii. În cazul în care aceștia nu au acces la proteze auditive de calitate și de un reglaj personalizat nevoilor lor de amplificare, aceștia nu vor înțelege cuvintele, deși vor auzi toate zgomotele înconjurătoare. Protezele auditive performante sunt practic niște mini computere care procesează semnalul auditiv pe mai multe benzi frecvențiale (8-12-24-48 etc), imitând modelul natural de amplificare selectivă și compresie a sunetelor în funcție de frecvența acestora. Spre deosebire de acestea, amplificatoarele care imită proteze auditive nefiind însă dispozitive medicale și care sunt vândute prin intermediul reclamelor Tv sau în supermarket-uri, fac mai mult rău decât bine. Acestea amplifică nediferențiat atât zgomotele de fond cât și vorbirea, făcându-i pe cei care caută soluții pentru îmbunătățirea auzului să fie dezamăgiți de tehnologia auditivă în general.

Este important ca reglajul protezelor să se desfășoare măcar în două-trei etape, care să permită antrenarea treptată a căilor nervoase auditive și a celor de proiecție corticală, care nu au beneficiat de stimulare adecvată până în momentul amplificării sunetelor prin proteze.

La cabinetele Audiologos, cei care suferă de hipoacuzie pot beneficia atât de îndrumare în privința tipului de proteză auditivă potrivit cu stilul de viață al fiecărui caz în parte, cât și de reglaje de calitate, asigurând maximizarea beneficiilor obținute printr-o protezare auditivă corectă.

Pentru obținerea de rezultate bune în urma protezării auditive, este esențial ca pacientul să poarte aparate auditive la ambele urechi. Prin protezarea unei singure urechi problema de auz nu este rezolvată, ci doar modificată cu o alta.

Modelul natural de audiție este cel bilateral și, în momentul în care ne abatem de la el, rezultatele nu pot fi decât parțial satisfăcătoare pentru pacient. Acesta va auzi mai bine decât dacă nu ar purta deloc proteză, dar va continua sa piardă informație, pentru că nu va putea înțelege cuvintele în condiții de zgomot ambiental, de exemplu pe stradă, la restaurant, sau în orice situație care presupune mai mulți vorbitori în același timp.

Pe langă problemele menționate se mai adaugă și aceea că, lipsit de informații auditive de la ambele urechi, creierul va interpreta toate sunetele ca venind de la urechea protezată, ceea ce în timp va duce la atrofierea celulelor senzoriale auditive, a căilor nervoase auditive și a zonelor de proiecție corticală auditivă de partea neprotezată, prin deprivare auditivă. Pacientul va fi dezorientat, neștiind de exemplu din ce parte se aude un claxon atunci când traversează o stradă, sau de unde se aude persoana care îi vorbește, în cazul în care nu o vede, etc.

Implanturi cohleare

Pentru persoanele afectate de hipoacuzii severe și profunde, care au o stare de sănătate suficient de bună pentru a trece printr-o intervenție chirurgicală, se recomandă implantul cohlear, ca mijloc modern și extrem de eficient de recuperare a auzului.

De asemenea, la cabinetele Audiologos pacientii și familiile acestora pot fi îndrumați pentru a obține în timp cât mai scurt posibil implantul cohlear.

Implantul cohear este un dispozitiv semi-implantabil, constituit dintr-o parte internă, care se fixează în grosimea mastoidei și în urechea internă la nivelul cohleei, și o parte externă, care preia printr-un microfon sunetele din mediul înconjurător și le tranformă în semnale electrice, pe care le transmite prin inducție electromagnetică către partea implantată. Partea implantată este formată din corpul propriu-zis al implantului, de la care pornește un lanț de electrozi care vor fi inserați în urechea internă, la nivelul cohleei, și vor înlocui activitatea celulelor senzoriale auditive distruse – celulele ciliate interne, stimulând direct nervii auditivi. Reglajul dispozitivelor implantate se realizează în centre specializate, de către audiologi sau medici ORL cu competență în audiologie, periodic, pe parcursul anilor ce vor urma.

De operația de implantare cohleară pot beneficia atât copiii, cât și adulții. În cazul copiilor cu pierderi auditive severe și profunde se recomandă implantarea cohleară cât mai precoce, imediat ce pragurile auditive s-au stabilit cu exactitate și starea copilului permite o anestezie cu risc scăzut. Există cazuri de copii cu hipoacuzii severe care au rezultate auditiv-verbale foarte bune cu protezele auditive, în aceste cazuri implantarea cohleară fiind amânată până în momentul în care se constată că protezarea clasică nu mai aduce beneficii pacientului.

De obicei operația de implantare cohleară se realizează în țara noastră în jurul vârstei de 1 an, pentru copiii depistați în maternitate ca fiind hipoacuzici, și încadrați ulterior în grad sever sau profund de hipoacuzie. Până la acea vârstă idealul este ca aceștia să fie stimulați deja auditiv, atât cât este posibil prin proteze auditive clasice. Se observă o dezvoltare auditiv-verbală mai rapidă la copiii implantați cohlear care au purtat anterior proteze auditive, comparativ cu cei care au fost implantați la aceeași vârstă, dar care nu au primit stimulare auditivă precoce prin protezare auditivă în primele luni de viață.

În cazul adulților sau al copiilor de vârstă mare, care au purtat cu succes proteze auditive clasice până la momentul în care hipoacuzia a avansat prea mult pentru ca acestea să mai poată oferi beneficiul maxim, se ia în considerare implantarea cohleară de îndată ce se constată scăderea pragului de auz. De aceea, se recomandă ca toate persoanele cu hipoacuzie moderată, severă și profundă să fie testate o dată la 6 luni, sau ori de câte ori simt o deteriorare a audiției prin proteze.

Implantul cohlear se poate realiza unilateral sau bilateral. La copii indicația este întotdeauna de implant bilateral, iar la adult se evaluează beneficiile în mod personalizat, pentru fiecare pacient în parte, de către centrul de implant. Criteriile de eligibilitate pentru operația de implant cohlear, stabilite de Ministerul Sănătății din România, pentru decontarea integrală a implantului cohlear, sunt:

  • Hipoacuzie neurosenzorială bilaterală profundă, pentru pacienții cu vârsta sub 6 ani
  • Hipoacuzie neurosenzorială bilaterală progresivă, la pacienți cu vârsta mai mare de 6 ani care și-au însușit limbajul verbal, după pierderea beneficiului obținut prin protezare auditivă clasică, cu obținerea de praguri tonale prin proteza auditivă mai mari de 55 dB HL și cu o discriminare a vorbirii sub 40% prin proteza auditivă, la o intensitate a vorbirii de 65 dB HL.
  • Hipoacuzie neurosenzorială bilaterală dobândită de pacienți care știu să vorbească (postlinguală), de grad profund peste frecvența de 1000 Hz și ușoară/medie pe mai mici de 1000 Hz, dacă discriminarea vorbirii este sub 50%
  • Hipoacuzie neurosenzorială severă sau profundă unilaterală

Alte dispozitive pentru recuperarea auzului

Există și dispozitive medicale pentru recuperarea auzului adresate celor care au hipoacuzie de transmisie sau mixtă, datorată unor malformații la nivelul diferitelor structuri ale urechii. Pentru aceștia se folosesc proteze auditive care transformă sunetele în vibrații, pentru a fi apoi transmise prin oasele craniului către urechea internă. De asemenea, există si dispozitive implantabile cu transmitere osoasă a semnalului sonor.

Importanța recăpătării auzului

Putem afirma că există astăzi o soluție de recuperare a auzului pentru toate tipurile de hipoacuzii, cu condiția ca intervenția să aibă loc în intervalul de timp care să permită recuperarea auditiv-verbală.

Este esențială informarea populației cu privire la importanța testării auzului, începând cu perioada neo-natală, apoi la intrarea la școală, după vârsta de 40 de ani, și ori de câte ori se depistează scăderi bruște ale acuității auditive. Depășirea intervalelor optime de intervenție duce în unele cazuri la imposibilitatea de a mai obține beneficii auditiv-verbale.

Tehnologia, care ne ajută astăzi în atât de multe domenii, permite recuperarea auditivă a tuturor categoriilor de hipoacuzici, astfel încât aceștia să se integreze social și profesional, contribuind la creșterea calității vieții.